TSO - Ondernemen en marketing (Handel) - KaSO Mortsel - Economisch verantwoord

Infomoment
Donderdag 1 maart 2018 & Zaterdag 10 maart 2018
Rondleidingen en mogelijkheid tot inschrijven
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

TSO - Ondernemen en marketing (Handel)

3de graad
Lessentabel 3de graad - Ondernemen en Marketing (Handel) -TSO
Algemene vorming5 handel6 handel
Godsdienst
22
Wiskunde
33
Natuurwetenschappen
11
Geschiedenis
11
Aardrijkskunde
11
Lichamelijke opvoeding
22
Talen
Nederlands
33
Frans44
Engels33
Duits22

Bedrijfsgerichte vorming
Bedrijfseconomie99
Seminarie11
Totaal3232
Met Ondernemen en marketing maak je een keuze voor de meest polyvalente richting uit de derde graad. In de handelsrichting word je - in een voortdurende wisselwerking tussen theorie en praktijk - ingewijd en vertrouwd gemaakt met de technieken van de actuele bedrijfspraktijk. Belangstelling hiervoor en een vlotte communicatievaardigheid zijn een absolute vereiste, evenals een zeer brede interesse op algemeen en cultureel vlak.
MINIONDERNEMINGEN! Voor hun geïntegreerde proef richten de leerlingen Handel van het laatste jaar een minionderneming op. Na een weloverwogen productkeuze maken zij gedurende het schooljaar statuten van een vennootschap, plaatsen aandelen, berekenen de kostprijs, produceren en verkopen, houden de boekhouding bij, maken de balans en de resultatenrekening. Kortom, zij vervullen de taken van een echt bedrijf maar op kleinere schaal. Drie maal per jaar is er een algemene vergadering van aandeelhouders.
BEGINSITUATIE! De leerplannen van de diverse vakken bouwen voort op de kennis die verworven is door de leerlingen die de tweede graad Handel met succes beëindigden. Dit betekent dat niet alleen een basiskennis van Toegepaste informatica en van de belangrijkste kantoortoepassingen (tekstverwerking, rekenblad en gegevensbeheer) verondersteld wordt, maar dat ook de basisprincipes van boekhouden gekend zijn. Voor wiskunde is een doorstroming van de tweede graad Handel naar dezelfde richting in de derde graad ideaal omdat de leerplannen op elkaar zijn afgestemd. Leerlingen van de tweede graad Handel-Talen dienen zich bij te werken.
Je kan tot slot pas van start in Handel als je de basis van de bedrijfsgerichte vorming (boekhouden, informatica, tekstverwerking) bezit. Eventueel moet je je een ernstig en persoonlijk bijscholingsprogramma opleggen om de achterstand bij de overstap uit een andere studierichting weg te werken.
Na de derde graad kun je verder studeren in het hoger onderwijs. In principe liggen nog alle mogelijkheden open, maar je hebt een goede voorbereiding voor het hoger onderwijs van één cyclus, o.a. voor Boekhouding, Accountancy, Fiscaliteit, enz. Universitaire studies als TEW zijn - voor de besten - zeker haalbaar. Door de brede, algemene vorming blijven nog tal van andere richtingen open. Na het succesvol beëindigen van de derde graad, krijg je het Aanvullend Getuigschrift over de kennis van het Bedrijfsbeheer (nodig voor vestiging als zelfstandige).
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu