TSO - Office management & communicatie (Secretariaat-talen) - KaSO Mortsel - Economisch verantwoord

Infomoment
Donderdag 1 maart 2018 & Zaterdag 10 maart 2018
Rondleidingen en mogelijkheid tot inschrijven
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

TSO - Office management & communicatie (Secretariaat-talen)

3de graad
Lessentabel 3de graad - Office management & comm. (ST) -TSO
Algemene vorming5 ST6 ST
Godsdienst
22
Wiskunde
22
Natuurwetenschappen
11
Geschiedenis
11
Aardrijkskunde
11
Lichamelijke opvoeding
22
Talen
Nederlands
33
Nederlands zaco21
Frans + zaco44
Engels + zaco44
Duits33

Bedrijfsgerichte vorming
Secretariaat55
Seminarie-1
Bedrijfsbeheer22
Totaal3232
Je kiest voor Office-management of communicatie als je een bijzondere aanleg hebt voor de vier vaardigheden in het taalonderwijs: lezen en schrijven, luisteren en spreken voor Nederlands, Frans, Engels en Duits. Het toepassingsgebied is het praktisch en zakelijk taalgebruik, gericht op de bedrijfswereld. Bovendien hou je van gevarieerd secretariaatswerk, met veel contact binnen en buiten het bedrijf of de organisatie.
MINIONDERNEMINGEN! Voor de geïntegreerde proef richten de leerlingen Ondernemen en marketing /Accountacy / Office-management of communicatie van het laatste jaar een minionderneming op. Na een weloverwogen productkeuze maken zij gedurende het schooljaar statuten van een vennootschap, plaatsen zij aandelen, berekenen de kostprijs, produceren en verkopen, houden de boekhouding bij, maken de balans en de resultatenrekening op. Kortom, zij vervullen de taken van een echt bedrijf maar op kleinere schaal. Drie maal per jaar is er een algemene vergadering van aandeelhouders.
BEGINSITUATIE! De basis van de bedrijfsgerichte vorming (talen, informatica, tekstverwerking) wordt gelegd in de tweede graad. De leerplannen van de diverse vakken bouwen voort op de kennis die verworven is door de leerlingen die de tweede graad Ondernemen & communicatie (of Ondernemen & IT) met succes beëindigden. Dit wil dit zeggen dat niet alleen een basiskennis van Toegepaste informatica en de belangrijkste kantoortoepassingen (tekstverwerking, rekenblad en gegevensbeheer) verondersteld wordt. Daarnaast moeten de basisprincipes van boekhouden gekend zijn.

Uiteraard is ook een meer dan degelijke talenkennis vereist. Je kan pas van start gaan in Secretariaat-Talen als je van een studierichting komt met een stevige taalcomponent. Zoniet moet je eventuele achterstanden snel wegwerken.
In de studierichting Office-management of communicatie worden leerlingen opgeleid tot afdelingssecretaris/esse of een andere administratieve functie. Na de derde graad kun je verder studeren in het hoger onderwijs. In principe liggen nog alle mogelijkheden open, maar je hebt een goede voorbereiding voor het hoger onderwijs van één cyclus, o.a. voor secretariaat en eventueel vertaler. Na het succesvol beëindigen van de derde graad, krijg je het aanvullend Getuigschrift over de kennis van het Bedrijfsbeheer (nodig voor vestiging als zelfstandige).
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu