Nuttige info voor de ouders - KaSO Mortsel - Economisch verantwoord

Stap je mee?
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Nuttige info voor de ouders

Algemeen
Schooluren

  • 1ste lesuur: 08.30 - 09.20
  • 2de lesuur: 09.20 - 10.10
  • 3de lesuur: 10.25 - 11.15
  • 4de lesuur: 11.15 - 12.05
Middagpauze
(op woensdagnamiddag is het 5de lesuur aansluitend op het 4de lesuur)

  • 5de lesuur: 13.05 - 13.55
  • 6de lesuur: 13.55 - 14.45
  • 7de lesuur: 15.00 - 15.50 (einde lessen)
  • 8ste lesuur: 15.50 - 16.40 (optioneel 8ste uur)

Middagpas

Bij het begin van het schooljaar hebben je ouders een keuze moeten maken of je wel of niet tussen 12.05 en 13.05 uur in de school blijft. Om een degelijke controle mogelijk te maken, werd het ‘pasjes’-systeem ingevoerd. Alleen wie om 12.05 uur aan de schoolpoort het pasje met de juiste kleur kan tonen, mag de school verlaten.Wie zijn pasje vergeten is, meld dit op het leerlingensecretariaat. Hij/zij krijgt dan een ééndagspasje. Leerlingen die ’s middags blijven eten, mogen onder geen enkele voorwaarde de school verlaten. Uitzonderingen worden alleen toegestaan mits schriftelijke toestemming VOORAF van de ouders.

Kledij
Er is geen uniform maar een passende kledij is een vorm van waardering en respect ten opzichte van zichzelf, de school, de leerkrachten en het gehele werkmilieu. Schoolkledij is dan ook verzorgd en onder geen enkel beding uitdagend of aanstootgevend, ook niet tijdens schoolreizen, studie-uitstappen en stages.

Studietoelagen
De Vlaamse overheid springt bij voor wie het moeilijk heeft om de kosten verbonden aan studies te dragen. Naast leerlingen van het voltijds secundair onderwijs en studenten van het hoger onderwijs, komen nu ook kleuters, leerlingen van het lager onderwijs en leerlingen van het deeltijds leerplichtonderwijs in aanmerking voor een toelage. Denkt u zelf in aanmerking te komen voor een studietoelage of schooltoelage?

Meer info op de site van de Vlaamse overheid: http://www.ond.vlaanderen.be/Studietoelagen/

Katholiek Secundair Onderwijs Mortsel - E. Arsenstraat 40 - 2640 Mortsel - 03 449 95 53 | Cookiebeleid | Privacybeleid
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu