Het eerste leerjaar B-stroom - KaSO Mortsel - Economisch verantwoord

Stap je mee?
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Het eerste leerjaar B-stroom

1ste graad
Lessentabel 1ste graad - 1ste jaar B-stroom
Algemene vorming27
Beeld
1
Frans
2
Engels
1
Godsdienst
2
Maatschappelijke vorming
3
Muziek
1
Natuurwetenschappen
3
Nederlands
4
Sport2
Techniek4
Wiskunde4
Keuzegedeelte
Klasuur1
Taal, media en expressie / beweging en gezondheid / STEM
We vullen deze modules in naar gelang de noden en interesses van de leerlingen
4
Totaal32
Sommige leerlingen ervaren reeds in het lager onderwijs dat ze eerder praktisch aangelegd zijn. Hun interesse is vaak minder theoretisch gericht. Ze hebben meer belangstelling voor handwerk, knutselen, tekenen,…

Een meer beroepsgerichte vorming spreekt hen aan.

Andere leerlingen behaalden geen getuigschrift in het basisonderwijs. De overstap van het lager naar het secundair onderwijs is te groot omdat ze de basisleerstof onvoldoende beheersen.
Het eerste leerjaar B

Het lessenrooster van het eerste leerjaar B bevat allerlei expressievakken en vakken waarin de zelfwerkzaamheid bevorderd wordt. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het bijwerken van de basiskennis van taal en rekenen.

Katholiek Secundair Onderwijs Mortsel - E. Arsenstraat 40 - 2640 Mortsel - 03 449 95 53 | Cookiebeleid | Privacybeleid
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu