Het eerste leerjaar A-stroom - KaSO Mortsel - Economisch verantwoord

Stap je mee?
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Het eerste leerjaar A-stroom

1ste graad
Lessentabel 1ste graad - 1ste jaar A-stroom
Algemene vorming27
Aardrijkskunde
2
Beeld
1
Frans
4
Geschiedenis
1
Godsdienst
2
Mens en samenleving
2
Muziek
1
Natuurwetenschappen
2
Nederlands4
Sport2
Techniek2
Wiskunde4
Keuzegedeelte
LatijnTaal & bewegingSTEM
Klasuur111
Latijn4


Nederlands
11
Wiskunde
11
Taal, media en expressie
beweging en gezondheid

2

STEM

2
Totaal323232
Binnen het gemoderniseerd secundair onderwijs organiseert het schoolbestuur vzw KOBA ZuidkANT vanaf 1 september 2019 1A op campus OLVE-Edegem.

Adres: Rombaut Keldermansstraat 33
Meer info op www.olve.be

Vanaf 1 september 2019 zullen alle secundaire scholen in Vlaanderen stapsgewijs hun studieaanbod volgens een nieuw model organiseren: de zogeheten matrix.
Die omvat 8 studiedomeinen en gaat uit van een getrapte – en dus meer gerichte – studiekeuze met een duidelijk doel: doorstromen naar het hoger onderwijs, voorbereiden op de arbeidsmarkt of beide.

In de eerste graad van het secundair onderwijs wordt de basisvorming versterkt en moeten alle leerlingen een vooropgesteld niveau halen.
Naast de basisvorming komt er een keuzegedeelte om een betere oriëntatie voor leerlingen mogelijk te maken.
Waar nodig wordt in een verplichte remediëring voorzien om leerlingen te versterken.
Katholiek Secundair Onderwijs Mortsel - E. Arsenstraat 40 - 2640 Mortsel - 03 449 95 53 | Cookiebeleid | Privacybeleid
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu