Gelijke onderwijskansen - KaSO Mortsel - Economisch verantwoord

Stap je mee?
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Gelijke onderwijskansen

Algemeen
Wat

GOK staat voor Gelijke Onderwijs Kansen. Ongeveer de helft van de middelbare scholen kreeg van de overheid extra-uren om te werken aan de gelijke kansen van alle leerlingen. Sinds dit schooljaar is onze school een GOK-school! Als GOK-school kunnen we zelf enkele thema’s kiezen waarvoor we ons willen inzetten.
Waarom

GOK past in het pedagogisch project van onze school en bouwt verder op wat de school in het verleden heeft gerealiseerd. KaSO-Mortsel stelt zich open voor leerlingen met een vaak uitéénlopende voorgeschiedenis en dat zorgt soms voor grote verschillen op vlak van onderwijskansen. Op school werken aan gelijke kansen is dus een belangrijke opdracht!
Algemeen

  • leerbegeleiding voor wie het eens wat moeilijker heeft
  • een luisterend oor voor iedereen
  • hulp bij het invullen van de aanvraag voor een studietoelage
  • huiswerkbegeleiding
  • inspraak: iedereen mag zijn zegje doen!
  • ondersteuning bij taalproblemen
  • extra aandacht voor het welbevinden van alle leerlingen


Wat is GOK? Elke jongere die kiest voor onze school verdient even veel kansen om zich the kunnen ontplooien. Maar niet iedereen vertrekt vanuit een zelfde situatie. Sommige jongeren hebben door hun sociale of economische achtergrond, of door andere redenen, een achterstand. Zonder hulp dreigen ze steeds meer en meer achterop te raken. Voor ons betekent ‘gelijke onderwijskansen’: werken aan het dichten van de kloof tussen alle leerlingen. We willen ons daarom concentreren op de zwakkeren. Ook de sterkeren zullen hierdoor de positieve effecten op het hele schoolgebeuren voelen. We willen investeren in het meegeven van een aantal cruciale competenties die onze leerlingen in staat stellen om optimaal te kunnen functioneren in de maatschappij: - zin en enthousiasme om iets bij te leren - doorzettingsvermogen en het durven aangaan van uitdagingen - algemeen menselijke waarden en normen: sociale, emotionele, culturele,… - communicatieve vaardigheden Het bewaken van een gekwalificeerde uitstroom is voor ons een essentieel aandachtspunt: een diploma halen is een belangrijke voorwaarde om een goede start te nemen in de maatschappij. Door optimaal gebruik te maken van de ons toebedeelde GOK-uren en onze GOK-visie te koppelen aan het eigen opvoedingsproject van onze school, hopen wij écht het verschil te kunnen maken voor al onze leerlingen.

Onze school werkt specifiek aan de volgende thema’s: - preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen - taalvaardigheid
Katholiek Secundair Onderwijs Mortsel - E. Arsenstraat 40 - 2640 Mortsel - 03 449 95 53 | Cookiebeleid | Privacybeleid
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu